VURDERER DU Å BLI FRANCHISETAGER?

Vi i Mintage Sushi har utviklet og bygget et godt system som ivaretar franchisetakerens interesser.
Sammen med oss vil du få et trygt og godt samarbeid med en profesjonell ledelse som har innarbeidet ferdige system klare til å settes i praksis.

Vi anbefaler at du at du setter deg inn i vår franchiseguide før du evt tar kontakt vedrørende en franchiseavtale med oss:
Kent@Goodidea.no

SOM POTENSIELL FRANCHISETAGER ER DET VISSE ASPEKT DET ER VIKTIG Å VURDERE:

Vi ønsker å synliggjøre noen av de viktigste momentene ved å drive restaurant slik at du på en bedre måte kan ta et riktig valg.
Det er ingen hemmelighet at restaurant livet ikke er en A4 jobb, og kanskje en av verdens tøffeste bransjer? Det er imidlertid ikke så ille som det ofte kan høres ut som!
Det restaurantbransjen i større grad har manglet er et godt system som ivaretar ansattes helse og motivasjon, samt kontroll på økonomi og utgifter.

Vi beveger oss videre for å se på noen av hovedmomentene ved å drive restaurant:

LØNN & BUDSJETT

Lønn er en av de største kostandsdriverne for en bedrift!
Når vi ser på lønn er det vanlig å budsjettere med:

-Tarifflønn for faglært kokk: 27.500-30.000,- pr mnd
-Tarifflønn for Restaurantsjef: 30.000,- pr mnd
-Tarifflønn for Kjøkkensjef: 30.000 - 35.000 pr mnd
-Gjennomsnittslønn for servitører 160-170,- pr time

*Dette er gjennomsnittlig for Trøndelag og vil variere!

SUM LØNN

Et gjennomsnittlig lønnsbudsjett for våre restauranter ligger på 160.000 pr mnd i brutto lønn. Du må videre hensyn ta minimum for sosiale kostnader som utgjør: 26,4%

Sosiale kostnader:
-Arbeideravgift: 14,1 % (Steinkjer)
-Feriepenger 10,3% (Minimum)
-Pensjon 2% (valgfritt kan trekkes av lønnen til den ansatte)

Regnestykke estimerte lønnskostnader:
160.000,- x 1,264 = 198.400,- pr mnd i lønnskostnader

HVA KREVES AV DE ANSATTE?

Daglig leder må ha bestått kommunens og de statlige satte retningslinjer og lovverk for å få lov til å omsette mat og drikke!

-HMS Kurs
-Etablererprøven
-Alkoholprøven

Videre kreves det av arbeidstilsynet og kommunen at det er:

-Tillitsvalgt blant de ansatte
-Verneombud (kan fra velges)
-Stedfortreder for skjenkebevilgning m/bestått alkoholprøve.

Ansvarsoppgaver pålagt av ulike kontrolletater:

-IKT mat
-Personal og timelister (logg)
-Loggførte medarbeidersamtaler
-BHT tjenester

BEMANNING V/ 35 SITTEPLASSER

*6-10 ansatte
*6 dager åpent pr uke
*8 timer pr dag

400% stilling kjøkken
200% stilling restaurant

HVA KOSTER DET Å BYGGE/STARTE RESTAURANT?

Ofte er det investeringskostnadene som henter igjen en oppstartbedrift. Enten man skal bygge ny restaurant fra bunnen av eller pusse opp eksisterende lokaler er det viktig å vite hva markedsprisene på ulike tjenester er, samt hvor det er mulig å spare mye penger. Din likviditet ved oppstart samt under drift hele de 2 første årene er avgjørende for om restauranten vil overleve eller ikke.

GRÜNDERE SOM ER OPPTATT AV STATUS

Er du en gründer som kun er opptatt av status, dyre klær og biler men ikke er villig til å jobbe hardt for å nå dette målet, da er neppe dette et riktig valg for deg.
Det finnes suksesshistorier av gründere som har truffet nåløyet med en god ide og realisert millioner over "natten". Men for de aller fleste er realiteten en helt annen:

Ganske mange av de historiene som går negativt inn i historiebøkene er gründere som henter seg ut en million bil på firmaet, og kun spankulerer rundt i dress på sin nye restaurant. I restaurant som i de aller fleste andre ny oppstartetende bedriftene er hardt arbeid de første 2-5 årene en av de viktige suksessfaktorene.

Tips: Behold bakkekontakt og ha som fokus at den økonomiske belønningen kommer i andre enden!

ENTREPRENØRER DEL 1

VENTILASJON:
Kanskje et av de viktigste fagfeltene som skal inn i leveransen.
Til luft og avtrekk skal balanseres iht til lovverk. Riktig avtrekk er viktig for å sikre at det ikke sprer seg mat lukt i lokalet, samt nok og temperert til luft er viktig for inneklima og er også lovfestet i arbeidsmiljøloven.
Forventet pris: 100-200.000 eks mva

KJØKKENLEVERANDØR:
Vi har kjedestyrt innkjøp av kjøkkenutstyr til våre kjøkken.
En normal kravspec på minimum utstyrspakke nødvendig for å drifte et kjøkken etter vår standard må du derfor forholde deg til!
Forventet pris: 400-500.000 eks mva

BRANNSIKRING:
Med utstyr som frityrer og koketopper settes det krav til at det er riktig utstyr knyttet til fettbrann. Her må du installere fettbrannslukker i avtrekkshette.
Forventet pris: 20-40.000 eks mva

HVA ER ANSLÅTT KOSTNAD PÅ 150KVM ?

Avhengig om du pusser opp eksisterende lokaler, eller starter med et rålokale vil ofte sluttregningen bli like stor. Kanskje du er heldig og kommer til et lokale hvor nesten alt er tilrettelagt og du kan kun foreta deg minimale endringer før start.

Vi ser på et senario hvor du faktisk er nødt til å gjøre større endringer knyttet til oppussing før oppstart.

ENTREPRENØRER DEL 2

ELEKTRIKER:
En elektriker må tilpasse strømanlegget til ditt behov.
Trolig må han bytte ut sikringsskapet og fordele hovedinntaket til bygget på nytt for å sikre at du får nok effekt inn til kjøkken utstyret!
Forventet pris: 50-150.000 eks mva

RØRLEGGER:
En rørlegger må legge opp nytt avløp til både nye kundetoalett, vann og avløp til kjøkkenutstyr og installere fettavskiller da det stilles krav til dette ved restaurantdrift.
Forventet pris: 150-200.000 eks mva

SNEKKER:
Du trenger nye skillevegger og våtrom til kjøkkenet.
Mulig du også trenger nye halvvegger i restauraten samt nye fasadedisker og bardisker i kundeareal. Gulv, vegger, tak, våtrom..
Forventet pris: 150-300.000 eks mva

MALER:
Du må forvente at en del gamle vegger må males opp, samt nye vegger må sparkles, pusses og males på nytt.
Forventet pris: 50-100.000 eks mva

SAMMENDRAG

Dette er kun hovedtrekkene ved å bygge ny restaurant! Veldig avhengig av huseiers ønsker til husleie stiller vi i kjeden visse krav til byggestøtte dersom husleien er høy.
Ofte kan det også være å anbefale og presentere forslaget selv ovenfor huseier at husleien økes/ baseres på % av omsetning mot at huseier bærer hovedtrekkene av kostandene bak
tilrettelegging og bygging av de nye lokalene. Dersom huseier pusser opp er det normalt å kunne forvente at huseiers kostand fordeles på 5år/60mnd.

REGNESTYKKE:
Hvis huseier legger ned 2 millioner i oppussing av de nye lokalene vil noe av dette være av klar verdiøkning dersom du ønsker å flytte ut av lokalene.
30% av kostnadene kreves derfor av oss som dekt av huseier uavhengig som ren egenandel fra huseiers side.

70% av 2 millioner = 1.400.000,-
1.400.000,- / 60 mnd = 23.333,- pr mnd

Dette vil si at dersom huseier krever 15.000,- for lokalene som de står kan dere enes om at huseier får 15.000 + 23.333,- pr mnd (+ renter)i husleie de neste 5 årene.
Huseier vil da ha fått dekt investeringskostnadene sine med en nedbetaling på 5 år. Det vil være normalt at huseier da også krever en bankgaranti.
Det vil derfor være fordelaktig for din likviditet dersom du ikke har nok midler å inngå en slik avtale med huseier.

Sørg for at alt deres enes om blir skrevet skriftlig i en kontrakt!

SEND OSS EN EPOST!

Vi leter hele tiden etter nye franchisetakere til vårt konsept!

Er du en seriøs og fremover lent gründer som ønsker å bli restaurantdriver under et konsept med gode fortjenestemarginer, en godt innarbeidet merkevare og gode innkjøpsavtaler?

Da er vi en aktør som kan tilby deg trygge rammer, med alle de verktøyene du trenger for å starte en restaurant der du er!

FYLL UT SKJEMA HER!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form